21.10.2020 Viikko: 43
Etusivu

Allan Kardecin opin ystävät ry:n - Varsinais-Suomen  opinto- ja keskustelupiiri


Kokoontumispaikka:


Tiistaisin 17:00 – 18:30


Salon SYTY ry toimitilat  , Helsingintie 6  , 24100  Salo


Tulevat tapahtumat:


Aika: Su 13.09 klo 15:15-17:00 (aikaa yleisön kysymyksiin n. 17.45 asti)


Hippolyte Léon Denizard Rivail syntyi Lyonissa, Ranskassa 1804. Hän sai koulutuksensa yhdessä tuon ajan merkittävimmistä oppilaitoksessa – maineikkaassa Johann Heinrich Pestalozzin Instituutissa, Sveitsissä. Siellä hän hankki monikulttuurisen, avoimen ajattelutavan ja oppi kokeellisen menetelmän soveltamisen tutkimuksiinsa. Hän oli arvostettu opettaja, useiden kirjojen kirjoittaja sekä arvossapidettyjen yhteisöjen jäsen. Hänellä oli merkittävä vaikutus Ranskan ja Saksan opetusjärjestelmän uudistamisessa.

1800-luvun puolivälissä hän kohtasi selittämättömän ilmiön ja ymmärtäen kyseisen asian tärkeyden hän aloitti sen perinpohjaisen tutkimisen soveltaen kokeellista menetelmää. Hän ei koskaan laatinut ennalta omaksuttuja teorioita vaan observoi, vertaili ja teki johtopäätökset etsien aina syytä ja logiikkaa havaituille tosiasioille. Hän laati ennalta valmistettuja, systemaattisesti esitettyjä kysymyssarjoja, kirjasi saamansa vastaukset ja havaintonsa ja järjesteli saamansa tiedot systemaattisesti. Tästä syystä häntä kutsutaankin spiritistisen opin koontajaksi.

Kun hänen tutkimuksensa käsittivät kokonaisen opin mitta-suhteet, hän päätti julkaista Henkien Kirjan jolloin hän otti käyttöön Allan Kardecin kirjailijanimen. Myöhemmin Allan Kardec julkaisi Henkien Kirjan eri osa-alueita yksityiskohtaisemmin käsittelevät teokset: Meedioiden Kirja, Evankeliumi Spiritismin Mukaan, Taivas ja Helvetti ja Genesis. Lisäksi hän julkaisi kuukausittain ilmestyvää La Revue Spirite lehteä sekä kaksi lyhyttä tutkielmaa: Mitä on spiritismi? Ja Spiritismi Lyhyesti. Tämän uhrauksellisen työn tuloksena saatu kirjallinen materiaali on tuottanut ja tuottaa kasvavasti helpotusta miljoonille ihmisille ympäri maailmaa.
Allan Kardecin opin ystävät ry on 13.6.2013 rekisteröity yhdistys. Sen tarkoitus on edistää Kardecin spiritistisen opin, Jeesuksen opetuksen tuntemusta ja henkistä kasvua. Niin ikään yhdistyksen tarkoitus on edistää spiritualistisen järjestöjen välistä yhteistyötä ja harjoittaa hyväntekeväisyystoimintaa. Toiminnan ydinajatuksena on ihmisten ja tuonpuoleisessa olevien henkien auttaminen. Yhdistys harjoittaa myös julkaisutoimintaa. Yhdistys arvostaa kaikkia elämää kunnioittavia uskontoja ja oppeja.

Tiedote Salon opinto- ja keskusteluryhmästä (pdf)


Tulevat tapahtumat:

Luento Salossa 13.09.2020 (esite pdf muodossa)LISÄTIETOJA:

sähköposti: salin.susanna@gmail.com
Yhdistys ottaa vastaan testamentteja lahjoituksina sekä yksityisiltä henkilöiltä että yhteisöiltä. Lahjoitukset ovat yhteisöille verotuksessa vähennyskelpoisia


Yhdistykselle voi tehdä lahjoituksia vapaaehtoistyön tukemiseksi alla mainitulle tilille.


Maksun saaja:

Allan Kardecin opin ystävät ry


Tilinumero:

FI 933131 1001 171747


Viite: Lahjoitus


SOME
Copyright © Allan Kardecin opin ystävät ry - 2020 - Kaikki oikeudet pidätetään